در این مرحله مسیر فعالیت خود را مشخص کنید

دو مسیر برای ادامه فعالیت شما وجود دارد:

  • مسیر اول: گام به گام با آموزشها جلو بروید. یعنی آموزش ببینید و در کنار آموزش، اقدام به فروش خود را در دایره گرم شروع کنید سپس وارد حوزه اینستاگرام شوید.
  • مسیر دوم: از همون ابتدا در اینستاگرام فعالیت کنم.

حالا برای ادامه از طریق یکی از دو دکمه زیر، مسیر خود را انتخاب کنید