لیست افرادی که پروفایل خود را فعال نکردند

نحوه فعالسازی پروفایل:

برای فعالسازی پروفایل خود باید بعد از ثبت نام، وارد ایمیل خود شوید و از طریق لینک فعالسازی که سایت همیارلیا برایتان ایمیل کرده است، پروفایل خود را فعال کنید.

نام کاربری افرادی که پروفایل خود را تایید نکردند:

elhamtizchang

azamsameni

shahla

safaferdosnia

shahla16

mrym

shirintrust

rostami

poshtiban10400

نام افرادی که پروفایل خود را تکمیل نکردند:

خانم ناهید فاضل محمدیه

خانم ساناز پورقاسمی

خانم شهناز جمشیدی

خانم کلثوم کرم الهی